Hockey Interland (01-2003)

Radio Compagnie
bij de Hockey-interland! !

Op verzoek van Peter Velthuis van Inter-Action, een organisatie- en
adviesbureau voor Sport te Groningen, was Radio Compagnie live aanwezig bij
de sporttafel. De uitzending werd verzorgd vanuit de kantine van de
Europahal, waar de uitzending ook via de radio te volgen was.
Er vond een discussie plaats over de stelling:
Heeft talentvolle sportjeugd in Noord Nederland een toekomst?

Voorafgaand aan het programma vanaf 14.00 uur had Koos Kempinga een telefonisch interview met Tjerk Bogtstra, coach Davis Cup team KNLTB. Tjerk weet als geen ander wat het is om een talent te zijn op sportgebied. Op 16-jarige leeftijd behoorde hij tot de beste tennisers van Groningen. Om de top te bereiken moest hij daarvoor naar Tilburg om te trainen. In een reactie op de stelling van de sporttafel vond Tjerk dat het belangrijk is om een goed klimaat te creeren met goede faciliteiten en met de juiste mensen.
Samen met goede voorbeelden zou men gezamenlijk moeten streven naar het doel om jeugd op een hoog niveau te krijgen.
Aan de discussie aan de sporttafel deden mee:

Tjaard Kloosterboer, directeur Huis voor de Sport
Rob Serviss, trainer/coach Noord Nederlandse ijshockey Academie
Hans Zaaijer, coordinator Lootschool (Landelijk Overleg Onderwijs en
Topsport)
Philip Kooke, commentator Studio Sport
Menco Niemeijer, cardioloog Martini Ziekenhuis en Promotor Sport en Bewegen
Auke Harteveld, hoofdredacteur Rondom Sport
Aart van der Wulp, technisch coordinator KNSB
Albert Bergman, zwemmen kring Groningen
Joost van Geel (Nationaal) hockeycoach damesjeugd
Geert Greving, coordinator tennis talentcentrum
Ron Diercks, orthopaedisch chirurg AZG en sportgeneeskunde
Dick Heuvelman, sportredacteur Dagblad van het Noorden

In de discussie bracht Rob Serviss naar voren, dat men in Nederland niet gewend is aan topsport in samenhang met onderwijs. Er zou wat hem een cultuurverandering moeten plaatsvinden.

Tjaard Kloosterboer vond dat er over het algemeen te weinig gedaan wordt om sport te promoten op scholen. Men heeft in Hoogezand-Sappemeer een begin gemaakt door het invoeren van de Sportpas. Daarmee kunnen kinderen van alle basisscholen kennis maken met diverse takken van sport.

hockey3Albert Bergman bracht onder de aandacht dat het niet alleen om begeleiding gaat van talentvolle jeugd. Daaronder is ook een grote groep, die net tegen de top aan zit. En die zou wat hem betreft ook aandacht verdienen.

Aart van der Wulp merkte op dat het niet voor alle sporten mogelijk is om een talentcentrum op te zetten. Bij het schaatsen heeft men al zogenaamde talentcentra middels de districten, waar de jeugd volop kan trainen.

Menco Niemeijer en Ron Diercks verwezen in de discussie ook nog naar de zorgverzekeraars, die ook een belangrijke rol spelen.

Dick Heuvelman liet zich nogal negatief uit over de stelling. Hij stelde vast dat er al zo lang gesproken wordt over topsport in Noord-Nederland en dat we nog steek verder zijn. En dat om de eenvoudige reden dat er geen geld beschikbaar is. En als er talent is in het Noorden dan worden ze weggehaald door verenigingen uit o.a. het westen van het land. Of worden uitgenodigd voor Jong Oranje.


De discussie kwam goed op gang, waarbij we naderhand tot de conclusie kwamen dat de verenigingen de neuzen dezelfde kant op moeten hebben en vervolgens de koppen bij elkaar moeten steken om te komen tot een goede doelstelling en begeleiding ten aanzien van talentvolle sportjeugd. Daarbij is het aspect financien onvermijdelijk, waarbij vooral een taak is weggelegd voor de overheid.

Na de sporttafel was het woord aan Philip Kooke, commentator van Studio Sport. Hij vertelde de aanwezige luisteraars in het Olympich cafe iets over Imago in de Topsport. Om 15.30 uur was de live uitzending afgelopen.

Aan de uitzending werkten: Arjen Raspe en Jack Westers, techniek studio, Martin Vegt, techniek straalzender, Koos Kempinga en Trieneke Schrik, presentatoren.