Geschiedenis

Van huisomroep tot Radio Compagnie

Hoewel Radio Compagnie een jonge en levendige omroep is, heeft het wel een voorgeschiedenis van inmiddels 25 jaar.
Het is een lange weg geweest die moest worden afgelegd alvorens de eerste uitzending van de lokale omroep Radio Compagnie op 1 april 1990 kon plaats vinden. Een lokale omroep, ontstaan uit de Bejaarden Omroep Hoogezand-Sappemeer.
In de jaren 1970/1971 namen Joop Martin en Theo Guns het initiatief te komen tot een huisomroep voor Sint Jozef. Als huisomroep wilden zij met andere vrijwilligers op zondag enkele muzikale uurtjes voor de bewoners gaan verzorgen. Dit gebeurde live vanuit de zaal. In 1975 werd ook Voor Anker betrokken bij de muzikale activiteiten van deze pioniers in Hoogezand-Sappemeer en werd de naam Bejaarden Omroep Hoogezand-Sappemeer geïntroduceerd (BOHS).
gecshiedenis

 

Een stichting

Begin jaren tachtig werd de BOHS een stichting, dit om vanuit een studio in Sint Jozef en via een muzieklijn van de PTT naar Voor Anker uitzendingen te kunnen verzorgen.
De BOHS telde toen 8 tot 10 medewerkers die tevens het bestuur van de stichting vormden. De studio was ingericht in een kamer van de niet meer in gebruik zijnde kraam-afdeling. De kosten werden gedekt uit bijdragen van Sint Jozef en Voor Anker, opbrengsten van consumpties en een enkele donatie.
In 1982 maakte de BOHS publiek bekend dat zij een lokale omroep wilden in Hoogezand-Sappemeer. Dit om ook ouderen die niet in Sint Jozef of Voor Anker woonden te kunnen bereiken met de wekelijkse uitzendingen op zondag. Namens de BOHS namen twee personen zitting in een initiatiefgroep die de komst van een lokale omroep moesten gaan bewerkstelligen. Dit initiatief van de BOHS leidde in 1985 tot de Stichting Lokale Omroep Hoogezand-Sappemeer in oprichting.


"Radio Compagnie"

In 1987 werd de naam "Radio Compagnie" geïntroduceerd, deze naam werd gekozen omdat het enerzijds een link legt met het ontstaan van de gemeenten Hoogezand en Sappemeer en anderzijds de begrenzing aangeeft van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
In 1988 verhuisde de studio van de BOHS vanuit het nieuw gebouwde Sint Jozef naar een woning van Voor Anker. Aangezien ook Voor Anker bezig was met nieuwbouw moest worden uitgezien naar een ander onderkomen.
Om een goed onderkomen te vinden voor de BOHS en voor Radio Compagnie werd in 1989 besloten dat de BOHS onder voorwaarden zou opgaan in Radio Compagnie. De belangrijkste voorwaarde was dat de zondagmorgen gereserveerd zou worden voor uitzendingen met als doelgroep ouderen. Een voorwaarde waar ook nu nog wordt voldaan, met een programma als Wekkerradio, met het uit de BOHS-tijd stammend programma Touzeboudel en met verzoekplaten.

Nieuw onderkomen

Eind 1989 werd Radio Compagnie een nieuw onderkomen geboden in het huidge pand van de EDON te Sappemeer. De kelder van het gebouw werd geschikt gemaakt voor de lokale omroep van Hoogezand-Sappemeer. Op 1 april 1990 was de eerste uitzending via de kabel van Radio Compagnie een feit.

Uitzendvergunning

Het verkrijgen van een uitzendvergunning voor Radio Compagnie was een moeizaam proces. Met medewerking van de BOHS en Radio Smid konden vóór 1990 slecht enkele bescheiden uitzendingen onder de naam Radio Compagnie worden gemaakt. Dit gebeurde live vanuit bibliotheek "Boekhoven" en was enkel te onvangen in het winkelcentrum Groot Gorecht.
Vanaf oktober 1990 zendt Radio Compagnie ook via de ether uit op 105.2 FM.
In 1991 werd het huidige logo van Radio Compagnie ontworpen. Het logo is een creatieve weergave van de plattegrond van Hoogezand-Sappemeer.

Noorderstraat 109a

Na verloop van tijd bleek de studio in de kelder van het EDON-gebouw te klein. Een nieuw onderkomen werd gevonden boven de bibliotheek in Sappemeer aan de Noorderstraat 109a. Een prachtige lokatie, waarin men de beschikking heeft over twee studio's, een aparte redactieruime en een ruime kantine.
In 2005 hebben we hier ons 15 jarig bestaan gevierd.

(bovenstaande is gedeeltelijk overgenomen uit een magazine van Radio Compagnie uit 1996 en is geschreven door Gof Miedema, oud medewerker/voorzitter van de BOHS en oud voorzitter van Radio Compagnie).